شنبه, 31 شهریور 1397
 

 

تاریخ ثبت: 1396/12/21

همکار محترم ......

ضمن عرض سلام و آرزوی توفیق

با عنایت به اینکه افزایش بهره وری نیروی انسانی یکی از اهداف مهم این شرکت محسوب می شود ، در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر، بررسی رضایتمندی کارکنان می تواند تا حد زیادی موثر واقع گردد، لذاخواهشمند است با تکمیل فرم مذکور مدیریت مربوطه را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازید.

لازم به ذکر است اطلاعات درج شده در پرسشنامه کاملا محرمانه و صرفا از طریق پست الکترونیک منابع انسانی قابل دسترسی می باشد.

                                                                                       از همکاری شما متشکریم.


وضعیت استخدامی:

جنسیت

تحصیلات*

سن*

سابقه کار*

گروه شغلی*

1-اطلاع رسانی در خصوص اهداف و دیدگاه شرکت؟ *


2-وضوح شرح وظایف کارکنان؟ *


3-تناسب شرح وظیفه با نوع کار *


4-اطلاع رسانی در خصوص مقررات و بخشنامه ها *


5-از ماهیت شغل خود*


6-برخورد مناسب با مسائل برای یافتن راه حل آنها *


7--انجام امور محوله به نحو مطلوب*


8-ارتباطات درون سازمان *


9-اطلاع رسانی در مورد اخبار داخل شرکت *


10-سهولت ارتباط با مسئولان مربوطه *


11-امکان اظهار نظر افراد در خصوص مسائل مربوط به کار*


12-اطلاع رسانی و آموزش مسئول بلافصل در خصوص روشهای انجام کار *


13-حمایت معاونین و مدیران از کارکنان*


14-آزادی در خصوص تصمیم گیری در زمینه کار روزانه خود*


15-توافق و تفاهم بین مسئولان واحدها برای انجام کار*


16-توجه مسئولان به نظرات وپیشنهادات کارکنان *


17-نحوه ارزشیابی افراد در سازمان براساس ضوابط و مقرارت معین *


18-تشویق کارکنان براساس عملکرد و شایستگی افراد *


19-توجه مسئولین به ابتکار و نوآوری های کارکنان *


20-توجه مسئولین به توانایی و مهارت کارکنان*


21-انتصابات در شرکت مطابق با مقررات و صلاحیت افراد *


22-همکاری افراد بایکدیگر هنگام بروز مشکل*


23-استقبال همکاران ازتغییرات بوجود آمده درشرکت*


24-احساس مسئولیت همکاران بدون نظارت مستقیم در مورد امورمحوله *


25-انتقاد پذیری همکاران*


26-شرایط فیزیکی محیط کار (روشنایی، گرمایش و سرمایش، صدا و...)؟ *


27-تناسب حجم کار محول شده به افراد با زمان حضور آنها *


28-وجود امکانات برای پیشگیری از حوادث شغلی*


[29-امکانات رفاهی(وام و تسهیلات مالی، برنامه های تفریحی  و ...)؟ ]*


30-استمرارکلاسهای باز آموزی در سازمان*


31-انطباق کلاسهای حوزه آموزش با نیازهای شغلی *


32-عدم نگرانی در مورد اشتغال دائم *


33-احساس آرامش در محیط کار *


34-ثبات در سیاستهای پرداخت شرکت *


35-چه جنبه ای از شغلتان بیشتر موجب رضایت و خشنودی شماست *


36-چه جنبه ای از شغلتان بیشتر موجب نارضایتی شماست *


37-چه پیشنهادی برای افزایش رضایتمندی در شغلتان دارید *


38-چه پیشنهادی جهت بهبود دریافتهای مالی خود از شرکت دارید *


 


 

تاریخ ثبت: 1396/12/21