یکشنبه, 27 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
94/7 فراخوان عمومی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مالی جهت تامین منابع مالی تکمیل عملیات اجرائی پروژه احداث سد مخزنی تنگ سرخ یاسوج و تاسیسات وابسته آن ارزیابی دفتر فنی و امور قرارداد ها 1394/07/07 880

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/30

بازدید:880

انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی و امورات و پست های نگهبانی تابعه در سراسر استان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی و امور قرارداد ها 1394/07/04 1714

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/15

بازدید:1714