شنبه, 31 شهریور 1397

 

 

چاپ مقاله معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد در مجله بین المللی

مقاله مهندس مصلح، معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، تحت عنوان هیدروشیمی و بررسی کیفی آب زیرزمینی باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، در مجله بین المللی Environmental Earth Sciences چاپ شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، در این مقاله که در قالب پذیرش مقاله ISI در این مجله معتبر جهانی چاپ شده، وضعیت کیفی و کمی آبخوان دشت باشت، پهنه بندی عناصر، آسیب پذیری دشت، ضرورت توجه به جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی و نیز کیفیت آب، مد نظر قرار گرفته است.

منبع خبر: