شنبه, 31 شهریور 1397

 

 

برگزاری جلسه کارگروه واگذاری طرح های نیمه تمام شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد به بخش خصوصی

در راستای اجرای ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و دستورالعمل واگذاری طرحهای شورای اقتصاد، جلسه ای با حضور اعضاء کارگروه واگذاری طرحهای نیمه تمام شرکت آب منطقه ای منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد و تعدادی از معاونین و مدیران این شرکت، جهت بررسی طرحهایی که در حوزه کاری شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، ظرفیت و امکان واگذاری را به بخش خصوصی دارند، در دفتر مدیرعامل این شرکت، برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، در این جلسه که به عنوان اولین جلسه برگزار شد، مهندس داودی مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تقدیر از حضور اعضای کارگروه مربوطه و با اشاره به اینکه بحث واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی جهت اتمام و بهره برداری از آنها، در راستای اقتصاد مقاومتی که جزء منویات مقام معظم رهبری و همچنین مورد تاکید مقامات عالی رتبه کشور می باشد، گفت: طرحهای زیادی را می توان به عنوان طرح هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی هستند، نام برد ولیکن باید به مواردی اولویت داد که دارای سودآوری و جذابیت مالی برای بخش خصوصی و در عین حال اشتغالزایی پایدار برای مردم استان باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه طرحهای ملی بزرگی همچون آبرسانی به دشت امامزاده جعفر(فاز 1و2)، آبرسانی به چهار شهر، آبرسانی به لیکک، آبرسانی به اراضی دهدشت غربی، سد تنگ سرخ و ... و طرحهای استانی همچون نیروگاههای برقابی، سد سرپری و ... در سطح استان وجود دارد که در حال بهره برداری، اجرا و یا مطالعه هستند، اظهار داشت: از آنجا که طرحهای نیمه تمام مد نظر است، می توان با بررسی دقیق و نگاهی کارشناسانه، به اجماع نهایی در خصوص مهمترین و اولویت دارترین آنها برسیم که انشاله بتوانیم زمینه مشارکت پایدار بخش خصوصی را در طرحها فراهم کنیم.

وی، افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد دارای 1400 کیلومتر مسیر رودخانه است و برخی از آنها مثل رودخانه بشار نیز از حاشیه شهرها عبور می کنند که چنین مواردی می تواند انگیزه و زمینه لازم را برای سرمایه گذاری و ورود سریع تر و گسترده تر بخش خصوصی فراهم کند.

همچنین، در این جلسه، مهندس احمدی، دبیر کارگروه واگذاری طرحهای نیمه تمام شرکت آب منطقه ای به بخش خصوصی، ضمن تشریح دستورالعمل مربوط به بحث واگذاری طرح ها و اشاره به برخی طرحهای تحت مدیریت شرکت آب منطقه ای در سطح استان، بر تعامل نزدیک تر اعضا برای حصول نتایج بهتر تاکید کرد.

شایان ذکر است که پس از بیان نظرات و پیشنهادات اعضا، مقرر شد که شرکت آب منطقه ای، طرحهایی را که از نگاه کارشناسان داخلی خود، دارای اولویت هستند را به تفکیک استانی و ملی استانی شده، مشخص تا بعد از بررسی در این کارگروه، سایر فرایندهای مربوطه از جمله ارسال گزارش آن به کمیته مرکزی و یا معرفی برخی طرحهای استانی توسط استاندار محترم استان، صورت گیرد و علاوه بر آن، جلسات مرتب و مستمری در این خصوص، به ضرورت و طبق دستورالعمل صادره، تشکیل گردد.

منبع خبر: