پنجشنبه, 28 تیر 1397

 

 

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی – فروردین ماه 1395  

شماره پرونده

نام

موضوع پرونده

شهرستان

نوع مصرف

رای کمیسیون

-

امور عشایر

تمدید قرارداد

بهمئی

شرب

تصویب گردید

2812

آقا حسینی

صدور پروانه بهر برداری

باشت

کشاورزی

تصویب گردید

6469

شرکت طبیعت زنده

تمدید پروانه بهر برداری

بویراحمد

صنعت

تصویب گردید

-

علی فولادی وندا

صدور مجوز حفر چاه

گچساران

صنعت

تصویب گردید

توجه: اسامی اشخاص، نهاد ها و یا شرکت هایی که درخواست ایشان تصویب نگردیده، لطفآ جهت پیگیری لازم به اداره منابع آب شهرستان مربوطه مراجعه فرمایید 

محمد چام -  محمد زمان حسینی - صفدر موسوی شیرازی - شرکت گازاستان - شرکت آبفای روستایی - شرکت آبفای روستایی باشت - شرکت آبفای روستایی

 

 

منبع خبر: اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد