پنجشنبه, 28 تیر 1397

 

 

نتایج کمیسیون

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی – دی ماه 1394  

شماره پرونده

نام

موضوع پرونده

شهرستان

نوع مصرف

رای کمیسیون

1881

عادل غلامی

تمدید پروانه بهره برداری

بویراحمد

صنعت

تصویب گردید

1095

جواد عطا پور

انتقال و جابجایی

باشت

کشاورزی

تصویب گردید

-

صدیقه فرزام

صدور مجوز حفر چاه

کهگیلویه

کشاورزی

تصویب گردید

1573

نصیب الله محمدزاده

تمدید پروانه بهره برداری

چرام

کشاورزی

تصویب گردید

1851

اصغر قرقانی

صدور پروانه بهره برداری

گچساران

کشاورزی

تصویب گردید

2546

عبدالرضا ایزدی

اصلاح کروکی

باشت

کشاورزی

تصویب گردید

-

جعفر قلی شهابی

صدور پروانه موقت بهره برداری

گچساران

کشاورزی

تصویب گردید

507

هادی ضرغام پور

تمدید پروانه بهره برداری

بویراحمد

کشاورزی

تصویب گردید

1210

نوراله بهجت فر

تمدید پروانه بهره برداری

کهگیلویه

کشاورزی

تصویب گردید

6656

منابع آب گچساران

صدور پروانه  بهره برداری

گچساران

صنعت و خدمات

تصویب گردید

توجه: اسامی اشخاص، نهاد ها و یا شرکت هایی که درخواست ایشان تصویب نگردیده، لطفآ جهت پیگیری لازم به اداره منابع آب شهرستان مربوطه مراجعه فرمایید 

تعاونی 2134 گاو شیری به نمایندگی اکرم کوثرنیا - عباسعلی حکمتی  - ولی محمد پور اسماعیلی - خسرو احمدی پور - ابراهیم کشاورز - سردار پرهون - مجیدرضا داورپناه - علی پناهی آهی - جعفر پناهنده  - کرامت اله حبیبی مهر - محمد تقی تیموری فر - علی عسکریان نسب - کهزاد سرداری - بشیر جوانبخش - تعاونی 2725 بیت اله رستمی - امیر زمردی - ایرج پرندوار - عسکر مستوفی زاده - فرج اله پرندوار - یداله تقی پور - لطف اله خنگل - محسن جاودان - علی سینا آهی - محمد رضا خردمند نوش - صدیف تینا - محمد رضا شجاعی مقدم - قربانعلی شاه باز مقدم - محمد چام - علی داد خرسندی و شریک - علی لواسانی - رضا قلی جاودان - فنی حرفه ای - عادل غلامی - مندنی خردمند مطلق و شرکاء - عوض علی پور - نازلی آبرزی - اسماعیل رشیدی - محمد یاسر جعفری - شرکت ره اوران   سازه - سیف اله شکری - علی قلی کریمی - اردشیر بلند بین - کمال برداره پور

 

 

منبع خبر: اداره روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد