شنبه, 31 شهریور 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

رفع تصرف از بستر آبراهه تالارگه در شهرستان بویراحمد

در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی و برخورد با متجاوزین به حرایم رودخانه ها، ساخت و ساز غیرمجازی که در بستر آبراهه فصلی تالارگه منطقه سرآبتاوه شهرستان بویراحمد،...

توقیف دو دستگاه کامیون متخلف توسط اداره منابع آب شهرستان بویراحمد

در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی، دو دستگاه کامیون متخلف، توسط گروه گشت و بازرسی اداره منابع آب شهرستان بویراحمد، شناسایی و با دستور قضایی و همکاری نیروی...

برگزاری نشست شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد با سمن ها و...

در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی و هم اندیشی با گروههای مختلف، نشستی با حضور برخی از مدیران شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد و تعدادی از سمن ها و بانوان...

برگزاری نشست شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد با اعضای شورای...

در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی و هم اندیشی و همکاری بیشتر میان دستگاههای اجرایی جهت بررسی چالش ها و مشکلات بخش آب شهرستان بویراحمد، نشستی با حضور فرماندار و...

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی - اردیبهشت ماه 1395

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی – فروردین ماه 1395

نتایج کمیسیون

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی – دی ماه 1394

نتایج کمیسیون

نتایج کمیسیون آب زیرزمینی – آذر ماه 1394